Kallelse: Årsmöte den 28:e mars 2013 kl 18.00

Hej!

Den 28:e mars kl 18.00 kör vi igång med påskfika och efter det årsmöte för Piratpartiet Norrbotten.

Vi planerar vara på STUK som vanligt och på irc, #piratpartiet.bd.

Om STUK mot all förmodan har påskstängt finns vi på närmaste pizzeria, Pizzeria Porsön på andra sidan vägen.

Gäst på årsmötet är Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Se bilaga 1.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
Se bilaga 2.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Se bilaga 3
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal
mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor

ARRRRR!!!

Fredrik Holmbom
Ordf Piratpartiet Norrbotten
070-574 85 50

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen grundades i november 2012.

Styrelsen har haft ett sammanträde samt ett som blivit inställt.

Styrelsen har i huvudsak fokuserat på att förbereda för nästa styrelse, ansökan om att bli officiellt erkänd som lokalförening av Piratpartiet Sverige är inskickad.

Bilaga 2

Ekonomisk rapport 2012

Föreningen är inte registrerad hos skatteverket och har därmed inte kunnat starta ett konto ännu.

Bilaga 3

Verksamhetsplan 2013

Piratpartiet Norrbotten ska under 2013 utföra följande saker:
* Kryptoparty – utbildning i kryptering. Eventen sker i samarbete med UP Luleå.
* Ta fram valfrågor till kommun och landstingsval inför valet 2014.
* Ta ställning i gruvdebatten.
* Etablera och hålla i fikan runt om i länet.
* Starta studiecirklar.
* Ordna kampanjer – synas utåt!
* Registrera organisationen hos skatteverket för att få ett organisationsnummer och därmed kunna skaffa ett bankkonto.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>