Norrbotten – Kallelse medlemsmöte den 20:e mars kl 17.00

PP Norrbottens ordinarie medlemsmöte kommer äga rum på Pizzeria Porsön kl 17.00 den 20:e mars 2014.

Du kan även deltaga via IRC, på irc.piratpartiet.se och kanalen #piratpartiet.bd.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
Diskussion om valmanifest till Norrbottens Landsting
Eventuellt fastställande av valsedel till Landstingsvalet
16. Mötets avslutande

Möteshandlingar kommer i ett senare utskick.

Väl mött!

Fredrik Holmbom
070-574 85 50
Nathalie Ylitalo
0730-692 299

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>