Protokoll från medlemsmöte 2013

Medlemsmötet hölls den 28:e mars på Pizzeria Porsön, Luleå och via IRC i kanalen #piratpartiet.bd. Protokoll för medlemsmöte Piratpartiet Norrbotten den 28:e mars 2013 1. Gustav Nipe förklarade mötet öppnat 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar: Tim Aspenfjäll, David Fägnell, Felicia Hofslagare, Claes Larsson, Nathalie Ylitalo, Jimmy Lindmo, Mikael Isaksson, Jerry Hjort, Tom Madsen, Fredrik Holmbom, Andreas Olofsson. Via IRC: Niclas Oliversten Gäster utan rösträtt: Gustav Nipe, Mattias Hansson 3. Mötets behörighet Fredrik Holmbom informerade om ett sakfel i kallelsen, i kallelsen rubricerades mötet som… Läs mer

Kallelse: Årsmöte den 28:e mars 2013 kl 18.00

Hej! Den 28:e mars kl 18.00 kör vi igång med påskfika och efter det årsmöte för Piratpartiet Norrbotten. Vi planerar vara på STUK som vanligt och på irc, #piratpartiet.bd. Om STUK mot all förmodan har påskstängt finns vi på närmaste pizzeria, Pizzeria Porsön på andra sidan vägen. Gäst på årsmötet är Gustav Nipe, förbundsordförande för Ung Pirat. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för… Läs mer