Protokoll från medlemsmöte 2013

Medlemsmötet hölls den 28:e mars på Pizzeria Porsön, Luleå och via IRC i kanalen #piratpartiet.bd. Protokoll för medlemsmöte Piratpartiet Norrbotten den 28:e mars 2013 1. Gustav Nipe förklarade mötet öppnat 2. Fastställande av röstlängd Närvarande medlemmar: Tim Aspenfjäll, David Fägnell, Felicia Hofslagare, Claes Larsson, Nathalie Ylitalo, Jimmy Lindmo, Mikael Isaksson, Jerry Hjort, Tom Madsen, Fredrik Holmbom, Andreas Olofsson. Via IRC: Niclas Oliversten Gäster utan rösträtt: Gustav Nipe, Mattias Hansson 3. Mötets behörighet Fredrik Holmbom informerade om ett sakfel i kallelsen, i kallelsen rubricerades mötet som… Läs mer